Tat Gıda’nın denetçisi tescil edildi

Tat Gıda Sanayi A.Ş’nin denetçisi tescil edildi. …

Tat Gıda Sanayi A.Ş’nin denetçisi tescil edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, ”2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve T.Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.” bilgisi verildi.