SİYASİ PARTİLER

Dünden Bugüne Siyasi Partiler

Dünden bugüne siyasi partiler

FEDAİLER CEMİYETİ - 1859, İstanbul - Genel Başkan Süleymaniyeli Şeyh Ahmet
FEDAİLER CEMİYETİ – 1859, İstanbul – Genel Başkan Süleymaniyeli Şeyh Ahmet

YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ - 1865, İstanbul - Genel Başkan Mustafa Fazıl Paşa

YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ – 1865, İstanbul – Genel Başkan Mustafa Fazıl Paşa

ALİ SUAVİ (ÜSKÜDAR) KOMİTESİ - 1878, İstanbul - Kurucular: Ali Suavi, Süleyman Asaf Sopasalan
ALİ SUAVİ (ÜSKÜDAR) KOMİTESİ – 1878, İstanbul – Kurucular: Ali Suavi, Süleyman Asaf Sopasalan

KLEANTİ SKALYERİ-AZİZ BEY KOMİTESİ - 1878, İstanbul - Genel Başkan Kleanti Skalyeri KLEANTİ SKALYERİ-AZİZ BEY KOMİTESİ – 1878, İstanbul – Genel Başkan Kleanti Skalyeri

OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİ - 1889, İstanbul -1918 İstanbul. Son kongrede fesih kararı alınmıştır. - Genel Başkan Ali Rüştü
OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİ – 1889, İstanbul -1918 İstanbul. Son kongrede fesih kararı alınmıştır. – Genel Başkan Ali Rüştü

İTTİHAD-I OSMANİ CEMİYETİ - 1889
İTTİHAD-I OSMANİ CEMİYETİ – 1889

TEŞEBBÜS-İ ŞAHSİ VE ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ - 1892 - Genel Başkan Prens Sabahattin
TEŞEBBÜS-İ ŞAHSİ VE ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ – 1892 – Genel Başkan Prens Sabahattin OSMANLI İTTİHAD VE İNKILAP CEMİYETİ - 1904, Cenevre - Kurucuları: Ethem Ruhi Balkan, Dr. Abdullah Cevdet
OSMANLI İTTİHAD VE İNKILAP CEMİYETİ – 1904, Cenevre – Kurucuları: Ethem Ruhi Balkan, Dr. Abdullah Cevdet CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki
CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki
CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki
CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki
CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki
CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki CEMİYET-İ İNKILABİYE – 1904 – Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki MİLLİ MEŞRUTİYET FIRKASI - 1912, İstanbul - Genel Başkan İfnam Başyazarı, eski Kütahya Milletvekili Ferit (Tek) MİLLİ MEŞRUTİYET FIRKASI – 1912, İstanbul – Genel Başkan İfnam Başyazarı, eski Kütahya Milletvekili Ferit (Tek) İSTİHLAK-I MİLLİ CEMİYETİ - 1912, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Mahmud Esad, Rıfkı, Zühdü, Cemal, Ethem Beyler İSTİHLAK-I MİLLİ CEMİYETİ – 1912, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Mahmud Esad, Rıfkı, Zühdü, Cemal, Ethem Beyler LOZAN VE NEUCHATEL TÜRK YURDU - 1912, Neuchatel, Lozan - Kurucuları: Fesçi oğlu Galip, Hacı Nasuh oğlu Cevdet, Remzi oğlu Ferit, Tekerşin oğlu Yusuf Kemal (Tengirşenk) LOZAN VE NEUCHATEL TÜRK YURDU – 1912, Neuchatel, Lozan – Kurucuları: Fesçi oğlu Galip, Hacı Nasuh oğlu Cevdet, Remzi oğlu Ferit, Tekerşin oğlu Yusuf Kemal (Tengirşenk) PARİS TÜRK YURDU - 1913, Paris - Kurucular: Molla Aşki oğlu İsmail, İstanbullu Seyit Haşim, Tevfik oğlu Niyazi, Ahmet Mithat, Kulaksızoğlu Hamid Nuri, Manastırlı H.Hüsnü, Muammer, Köprülü M.Nermi PARİS TÜRK YURDU – 1913, Paris – Kurucular: Molla Aşki oğlu İsmail, İstanbullu Seyit Haşim, Tevfik oğlu Niyazi, Ahmet Mithat, Kulaksızoğlu Hamid Nuri, Manastırlı H.Hüsnü, Muammer, Köprülü M.Nermi MİLLİ TALİM VE TERBİYE CEMİYETİ - 1916, İstanbul - Kurucu ve Yöneticileri: Sıhhiyye Müdüri Umumisi Esat Paşa, Temyiz Mahkemesi Başkanı Hacı Evliya Efendi, Eğitim Bakanlığı Telif ve Tercüme dairesi üyesi Sami Bey, İstanbul Darülfünundan Müderris İsmail Hakkı (Baltacıoğlu), MİLLİ TALİM VE TERBİYE CEMİYETİ – 1916, İstanbul – Kurucu ve Yöneticileri: Sıhhiyye Müdüri Umumisi Esat Paşa, Temyiz Mahkemesi Başkanı Hacı Evliya Efendi, Eğitim Bakanlığı Telif ve Tercüme dairesi üyesi Sami Bey, İstanbul Darülfünundan Müderris İsmail Hakkı (Baltacıoğlu), HALKA DOĞRU CEMİYETİ - 1917, İzmir - Kurucu ve Yöneticiler: Halep Eski Valisi Tevfik, İzmir Milletvekili Rahmi, Celal (Bayar) HALKA DOĞRU CEMİYETİ – 1917, İzmir – Kurucu ve Yöneticiler: Halep Eski Valisi Tevfik, İzmir Milletvekili Rahmi, Celal (Bayar) RADİKAL AVAM FIRKASI - 1918, İstanbul - Genel Başkan Mevlanzade Rıfat RADİKAL AVAM FIRKASI – 1918, İstanbul – Genel Başkan Mevlanzade Rıfat OSMANLI HÜRRİYETPERVER AVAM FIRKASI - 1918, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Ali Fethi (Okyar), Hüseyin Kadri OSMANLI HÜRRİYETPERVER AVAM FIRKASI – 1918, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Ali Fethi (Okyar), Hüseyin Kadri İSTİHLAS-I VATAN CEMİYETİ - 1918, Manisa - Kurucu ve Yöneticiler: Karaosmanzade Kani, sabık Suriye mektupçusu Nuri, Dava Vekili Abidin, Eczacı Rıza Beyler. İSTİHLAS-I VATAN CEMİYETİ – 1918, Manisa – Kurucu ve Yöneticiler: Karaosmanzade Kani, sabık Suriye mektupçusu Nuri, Dava Vekili Abidin, Eczacı Rıza Beyler. KARS MİLLİ ŞURA HAREKETİ HÜKÜMETİ - 1918, Kars - Genel Başkan İbrahim Cihangiroğlu KARS MİLLİ ŞURA HAREKETİ HÜKÜMETİ – 1918, Kars – Genel Başkan İbrahim Cihangiroğlu KARAKOL CEMİYETİ - 1918, İstanbul - Genel Başkan Miralay Kara Vasıf Bey KARAKOL CEMİYETİ – 1918, İstanbul – Genel Başkan Miralay Kara Vasıf Bey SELAMET-İ AMME HEYETİ - 1918, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Rıfat Sabit, Eski İçişleri Bakanlarından Mustafa Arif ve Mehmet Ali, Yazar Fazıl Ahmet (Aykaç), Asaf Muammer Bey. SELAMET-İ AMME HEYETİ – 1918, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Rıfat Sabit, Eski İçişleri Bakanlarından Mustafa Arif ve Mehmet Ali, Yazar Fazıl Ahmet (Aykaç), Asaf Muammer Bey. TECEDDÜT FIRKASI - 1918, İstanbul - Kurucuları: Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti son kongre üyeleri TECEDDÜT FIRKASI – 1918, İstanbul – Kurucuları: Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti son kongre üyeleri OSMANLI SULH VE SELAMET CEMİYETİ - 1918, İstanbul - Kurucular: Ankara?da Satvet Lütfi (Tozan), Toygarzade Naşit, Avukat Mustafa Kemal, Kırşehirli Müfit Hoca, Balalı Şehzüvarzade Hacı Osman Bey OSMANLI SULH VE SELAMET CEMİYETİ – 1918, İstanbul – Kurucular: Ankara?da Satvet Lütfi (Tozan), Toygarzade Naşit, Avukat Mustafa Kemal, Kırşehirli Müfit Hoca, Balalı Şehzüvarzade Hacı Osman Bey MİLLİ KONGRE - 1918, İstanbul - Genel Başkan Göz Dr.Esat Paşa - Kurucuları: Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti erkanı ile o dönemin çeşitli partilerinin yöneticileri, Genel Sekreter Abdurrahman Şeref Bey MİLLİ KONGRE – 1918, İstanbul – Genel Başkan Göz Dr.Esat Paşa – Kurucuları: Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti erkanı ile o dönemin çeşitli partilerinin yöneticileri, Genel Sekreter Abdurrahman Şeref Bey AHALİ İKTİSAT FIRKASI - 1918, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Ermenaklı Tüccar Mehmet Nuri, Gazeteci Öğretmen Lütfi Arif Kanber, AHALİ İKTİSAT FIRKASI – 1918, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Ermenaklı Tüccar Mehmet Nuri, Gazeteci Öğretmen Lütfi Arif Kanber, TRAKYA PAŞAELİ MÜDAFAA HEYET-İ OSMANİYESİ - 1918, Edirne - Genel Başkan Şehbender Şükrü Bey TRAKYA PAŞAELİ MÜDAFAA HEYET-İ OSMANİYESİ – 1918, Edirne – Genel Başkan Şehbender Şükrü Bey İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK-U OSMANİYE CEMİYETİ - 1918, İzmir - Kurucu ve Yöneticiler: Moralizade Muvaffak, Halit ve Nail, Menemenlizade Muvaffak, Haşim Enveri, Nazmi, Hüseyin Lütfi İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK-U OSMANİYE CEMİYETİ – 1918, İzmir – Kurucu ve Yöneticiler: Moralizade Muvaffak, Halit ve Nail, Menemenlizade Muvaffak, Haşim Enveri, Nazmi, Hüseyin Lütfi SELAMET-İ OSMANİYE FIRKASI - 1918, İstanbul - Kurucuları: Sabık Amasya Mebusu İsmail Hakkı Paşa, Ulemadan Fazıl Efendi, Emekli Ferik Ferit Paşa SELAMET-İ OSMANİYE FIRKASI – 1918, İstanbul – Kurucuları: Sabık Amasya Mebusu İsmail Hakkı Paşa, Ulemadan Fazıl Efendi, Emekli Ferik Ferit Paşa KİLİKYALILAR CEMİYETİ - 1918, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Menemenlizade Rıfat, Menemenlizade Nabi, Ali Münif, Ali Hayati KİLİKYALILAR CEMİYETİ – 1918, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Menemenlizade Rıfat, Menemenlizade Nabi, Ali Münif, Ali Hayati SOSYAL DEMOKRAT FIRKASI - 1918, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Dr.Hasan Rıza, Cemil Arif (Alpay), Tahsin, Habib Bey SOSYAL DEMOKRAT FIRKASI – 1918, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Dr.Hasan Rıza, Cemil Arif (Alpay), Tahsin, Habib Bey SULH VE SELAMET-I OSMANİYE FIRKASI - 1918, İstanbul - Kurucular: Ulemadan Fazıl Efendi, eski İstanbul Polis Müdürü Mehmet Ali, Hüseyin Hakkı Bey, Ferit Paşa, eski Amasya mebusu İsmail Hakkı Paşa SULH VE SELAMET-I OSMANİYE FIRKASI – 1918, İstanbul – Kurucular: Ulemadan Fazıl Efendi, eski İstanbul Polis Müdürü Mehmet Ali, Hüseyin Hakkı Bey, Ferit Paşa, eski Amasya mebusu İsmail Hakkı Paşa VAHDET-İ MİLLİYE HEYETİ - 1919, İstanbul - Genel Başkan Ahmet Rıza Bey - Kurucu ve Yöneticiler: Çürüksulu Mahmut Paşa, Hamit, Nabi Reşit Sadi, Abdurrahman Şeref Bey VAHDET-İ MİLLİYE HEYETİ – 1919, İstanbul – Genel Başkan Ahmet Rıza Bey – Kurucu ve Yöneticiler: Çürüksulu Mahmut Paşa, Hamit, Nabi Reşit Sadi, Abdurrahman Şeref Bey KÜRDİSTAN TEALİ CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Genel Başkan Seyyit Abdülkadir KÜRDİSTAN TEALİ CEMİYETİ – 1919, İstanbul – Genel Başkan Seyyit Abdülkadir MİLLİ AHRAR FIKRASI - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Asaf Muammer, Soysallıoğlu İsmail Suphi, Agah Mazlum, Bekir Sami, Cami MİLLİ AHRAR FIKRASI – 1919, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Asaf Muammer, Soysallıoğlu İsmail Suphi, Agah Mazlum, Bekir Sami, Cami İNGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Eski Dahiliye Nazırı Memduh Paşa, Şehremini Cemil Paşa, Ahmet Zülüfkül Paşa, Ali Rüştü Efendi İNGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ – 1919, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Eski Dahiliye Nazırı Memduh Paşa, Şehremini Cemil Paşa, Ahmet Zülüfkül Paşa, Ali Rüştü Efendi ŞARKİ ANADOLU MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ - 1919, Erzurum - Kurucuları: Erzurum Kongresi üyeleri adına Mustafa Kemal Paşa, Sabık Ahriye Nazırı Rauf Bey, Samık Trabzon Mebusu Servet ve İzzet Beyler, Sabık Erzurum Mebusu Raif ŞARKİ ANADOLU MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ – 1919, Erzurum – Kurucuları: Erzurum Kongresi üyeleri adına Mustafa Kemal Paşa, Sabık Ahriye Nazırı Rauf Bey, Samık Trabzon Mebusu Servet ve İzzet Beyler, Sabık Erzurum Mebusu Raif VİLAYET-İ ŞARKİYE MÜDAFAA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucusu: Süleyman Nazif, Dursunbeyzade Cevat (Dursunoğlu) VİLAYET-İ ŞARKİYE MÜDAFAA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ – 1919, İstanbul – Kurucusu: Süleyman Nazif, Dursunbeyzade Cevat (Dursunoğlu) HAREKET-İ MİLLİYE REDD-İ İLHAK TEŞKİLATI - 1919, Ege Mıntıkası - Kurucular: İzmir Müdafai Hukuku Osmaniye Cemiyeti?nin İstanbul?a gitmeyen bazı yöneticileri ve yerel yöneticileriyle aydınlar HAREKET-İ MİLLİYE REDD-İ İLHAK TEŞKİLATI – 1919, Ege Mıntıkası – Kurucular: İzmir Müdafai Hukuku Osmaniye Cemiyeti?nin İstanbul?a gitmeyen bazı yöneticileri ve yerel yöneticileriyle aydınlar TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ SOSYALİST FIRKASI - 1919, İstanbul (1924?de fesh) - Kurucular: Ahmed Akif, Ethem Nejat, Dr.Şefik Hüsnü TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ SOSYALİST FIRKASI – 1919, İstanbul (1924?de fesh) – Kurucular: Ahmed Akif, Ethem Nejat, Dr.Şefik Hüsnü OSMANLI İLA-İ VATAN CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Yahya Adnan Paşa, Rasih Efendi, İbrahim Rüştü Efendi, Mehmet Sait, Tahir Bey, Ahmet Muhtar Bey, Vamık Fasın, İsmail, Yusuf Ziya Bey OSMANLI İLA-İ VATAN CEMİYETİ – 1919, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Yahya Adnan Paşa, Rasih Efendi, İbrahim Rüştü Efendi, Mehmet Sait, Tahir Bey, Ahmet Muhtar Bey, Vamık Fasın, İsmail, Yusuf Ziya Bey MİLLİ TÜRK FIRKASI - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Ahmet Ferit (Tek), Mehmet Emin (Yurdakul), Ahmet Hikmet (Müftüoğlu), İktisat Müderrisi Zühdü, Yusuf Akçoraoğlu, Dr.Abdülhak Adnan (Adıvar), İsmail Hakkı, Mehmet Emin Bey MİLLİ TÜRK FIRKASI – 1919, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Ahmet Ferit (Tek), Mehmet Emin (Yurdakul), Ahmet Hikmet (Müftüoğlu), İktisat Müderrisi Zühdü, Yusuf Akçoraoğlu, Dr.Abdülhak Adnan (Adıvar), İsmail Hakkı, Mehmet Emin Bey İLHAK-I RED HEY?ET-İ MİLLİYESİ (Müdafaa-i Vatan Hey?eti) - 1919, İzmir - Kurucu ve Yöneticiler: Moralızade Halit, Ragıp Nureddin, Moralızade Nail, Kaymakam Faik, Binbaşı Zekai, Eski milletvekilleri Hulusi, Cami, Mustafa Necati, izmir Mevki Komutanı Mehmet Arif İLHAK-I RED HEY?ET-İ MİLLİYESİ (Müdafaa-i Vatan Hey?eti) – 1919, İzmir – Kurucu ve Yöneticiler: Moralızade Halit, Ragıp Nureddin, Moralızade Nail, Kaymakam Faik, Binbaşı Zekai, Eski milletvekilleri Hulusi, Cami, Mustafa Necati, izmir Mevki Komutanı Mehmet Arif TRABZON VE HAVALİSİ ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Genel Başkan Şatırzade Hasan Hicabi - Üyeler: Derviş Kaptanzade Necati, Muhsin Paşazade Edhem, Süleyman Sudi, Esat, Mehmet Kamil, Şükrü, Besim Bey TRABZON VE HAVALİSİ ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ – 1919, İstanbul – Genel Başkan Şatırzade Hasan Hicabi – Üyeler: Derviş Kaptanzade Necati, Muhsin Paşazade Edhem, Süleyman Sudi, Esat, Mehmet Kamil, Şükrü, Besim Bey AYDIN HEY?ET-İ MİLLİYESİ - 1919, Aydın - Kurucuları: Hoca Esat Efendi, Sultani Muallimlerinden Sabri Bey AYDIN HEY?ET-İ MİLLİYESİ – 1919, Aydın – Kurucuları: Hoca Esat Efendi, Sultani Muallimlerinden Sabri Bey VİLSON PRENSİPLERİ CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Halide Edip (Adıvar), Celalettin Muhtar, Ali Kemal, Hüseyin Avni, Refik Halid (Karay VİLSON PRENSİPLERİ CEMİYETİ – 1919, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Halide Edip (Adıvar), Celalettin Muhtar, Ali Kemal, Hüseyin Avni, Refik Halid (Karay HÜRRİYET VE İTİLAF FIKRASI - 1919, İstanbul (yeniden faaliyete geçiş) - Yeni Yöneticiler: Başkan Müşir Nuri Paşa - Üyeler: Müşir Zeki Paşa, Ayan azası Abdülkadir, eski Konya Mebusu Zeynelabidin HÜRRİYET VE İTİLAF FIKRASI – 1919, İstanbul (yeniden faaliyete geçiş) – Yeni Yöneticiler: Başkan Müşir Nuri Paşa – Üyeler: Müşir Zeki Paşa, Ayan azası Abdülkadir, eski Konya Mebusu Zeynelabidin NİGEHBAN CEMİYET-İ ASKERİYESİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Tayyar Paşa, Yarbay Fettan, Binbaşı İsmail Hakkı, Yüzbaşı Celal Bey NİGEHBAN CEMİYET-İ ASKERİYESİ – 1919, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Tayyar Paşa, Yarbay Fettan, Binbaşı İsmail Hakkı, Yüzbaşı Celal Bey OSMANLI MESAİ FIRKASI - 1919, İstanbul - Kurucuları: İstanbul?daki fabrikalar işçi ve müstahdem delegeler OSMANLI MESAİ FIRKASI – 1919, İstanbul – Kurucuları: İstanbul?daki fabrikalar işçi ve müstahdem delegeler OSMANLI ÇİFTÇİLER CEMİYETİ FIRKASI - 1919, İstanbul - Yöneticiler: Hamdullah Emin Paşa, Esat Paşa (Işık), Mehmet Emin Paşa, İsa Ruhi Paşa OSMANLI ÇİFTÇİLER CEMİYETİ FIRKASI – 1919, İstanbul – Yöneticiler: Hamdullah Emin Paşa, Esat Paşa (Işık), Mehmet Emin Paşa, İsa Ruhi Paşa MAĞDURUN-İ SİYASİYE TEAVÜN CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Hüsnü Efendizade Rüştü Bey, Asaf Paşazade Cemal Bey, Mehmet Latif Efendi MAĞDURUN-İ SİYASİYE TEAVÜN CEMİYETİ – 1919, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Hüsnü Efendizade Rüştü Bey, Asaf Paşazade Cemal Bey, Mehmet Latif Efendi TEALİ-İ İSLAM CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: İskilipli Mehmet Atıf, Konyalı Abdullah Atıf, Bergamalı Mehmet Zeki, Erzincalı Hasan, TEALİ-İ İSLAM CEMİYETİ – 1919, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: İskilipli Mehmet Atıf, Konyalı Abdullah Atıf, Bergamalı Mehmet Zeki, Erzincalı Hasan, TÜRKİYE SOSYALİST FIRKASI - 1919, İstanbul (yeniden faaliyete geçti) - Yöneticiler: Hüseyin Hilmi, Mustafa Fazıl TÜRKİYE SOSYALİST FIRKASI – 1919, İstanbul (yeniden faaliyete geçti) – Yöneticiler: Hüseyin Hilmi, Mustafa Fazıl TRABZON MUHAFAZA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ - 1919, Trabzon - Kurucular: Nemlizade Sabri, Eyübzade İzzet, Murat Hanzade Ziya, Abanozzade Hüseyin TRABZON MUHAFAZA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ – 1919, Trabzon – Kurucular: Nemlizade Sabri, Eyübzade İzzet, Murat Hanzade Ziya, Abanozzade Hüseyin ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ - 1919, Sivas - Ankara - Kurucuları: Sivas Kongresi üyeleri, Heyeti Temsiliye Üyeleri: Mustafa Kemal Paşa, ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ – 1919, Sivas – Ankara – Kurucuları: Sivas Kongresi üyeleri, Heyeti Temsiliye Üyeleri: Mustafa Kemal Paşa, İSTANBUL MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Ali Haydar, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) İSTANBUL MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ – 1919, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Ali Haydar, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) YEŞİL ORDU - 1920, Ankara - Kurucu ve Yöneticiler: Nazım (Resmor), Şeyh Servet (Akdağ), Dr.Adnan (Adıvar), YEŞİL ORDU – 1920, Ankara – Kurucu ve Yöneticiler: Nazım (Resmor), Şeyh Servet (Akdağ), Dr.Adnan (Adıvar), AMELE FIRKASI - 1920, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Amiralzade Cemal Hüsnü, Avukat Radi, AMELE FIRKASI – 1920, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Amiralzade Cemal Hüsnü, Avukat Radi, GİZLİ KOMÜNİST FIRKASI - 1920, Ankara - Kurucu ve Yöneticiler: Arif Oruç, Emekli Binbaşı Hacıoğlu Salih, Şerif Manatof GİZLİ KOMÜNİST FIRKASI – 1920, Ankara – Kurucu ve Yöneticiler: Arif Oruç, Emekli Binbaşı Hacıoğlu Salih, Şerif Manatof HALK İŞTİRAKİYUN FIRKASI - 1920, Ankara - Kurucu ve Yöneticiler: Nazım (Resmor), Mehmet Şükrü (Koç), Şeyh Servet, Salih Hacıoğlu HALK İŞTİRAKİYUN FIRKASI – 1920, Ankara – Kurucu ve Yöneticiler: Nazım (Resmor), Mehmet Şükrü (Koç), Şeyh Servet, Salih Hacıoğlu MİM MİM GRUPLARI (Müdafaa-i Milliye Teşkilatı) - 1920, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Miralay Esat Bey, İhsan Paşa, Karakol Cemiyeti kurucuları MİM MİM GRUPLARI (Müdafaa-i Milliye Teşkilatı) – 1920, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Miralay Esat Bey, İhsan Paşa, Karakol Cemiyeti kurucuları TÜRKİYE ZÜRRA FIRKASI - 1920, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Cevat Rüştü, Şükrü, Yahya Sezai, Abdülaziz Mecdi Bey TÜRKİYE ZÜRRA FIRKASI – 1920, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Cevat Rüştü, Şükrü, Yahya Sezai, Abdülaziz Mecdi Bey TÜRKİYE KOMÜNİST FIRKASI - 1920, Ankara - Kurucu ve Yöneticiler: Tevfik Rüştü (Aras), Mahmut Esat (Bozkurt), Mahmut Celal (Bayar) TÜRKİYE KOMÜNİST FIRKASI – 1920, Ankara – Kurucu ve Yöneticiler: Tevfik Rüştü (Aras), Mahmut Esat (Bozkurt), Mahmut Celal (Bayar) TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (TKP) - 10 Eylül 1920 - İlk Genel Sekreter: Mustafa Suphi. TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (TKP) – 10 Eylül 1920 – İlk Genel Sekreter: Mustafa Suphi. TARİK-İ SALAH CEMİYETİ - 1921, İstanbul - Kurucular: Mehmet Tevfik Baba, Yahya Adnan Paşa, Elif Rıfkı TARİK-İ SALAH CEMİYETİ – 1921, İstanbul – Kurucular: Mehmet Tevfik Baba, Yahya Adnan Paşa, Elif Rıfkı BİRİNCİ GRUP (Birinci Müdafaa-i Hukuk Grubu) - 1921, Ankara - Genel Başkan Mustafa Kemal Paşa BİRİNCİ GRUP (Birinci Müdafaa-i Hukuk Grubu) – 1921, Ankara – Genel Başkan Mustafa Kemal Paşa ŞARK-İ KARİB ÇERKESLERİ TEMİN-İ HUKUK CEMİYETİ - 1921, İzmir - Kurucular: Bağ Talustan, Kavaca Hüseyin, Bazadoğ Sait, Neçoku Hasan, Brau Sait, Berzek Tahir ŞARK-İ KARİB ÇERKESLERİ TEMİN-İ HUKUK CEMİYETİ – 1921, İzmir – Kurucular: Bağ Talustan, Kavaca Hüseyin, Bazadoğ Sait, Neçoku Hasan, Brau Sait, Berzek Tahir MÜSTAKİL SOSYALİST FIRKASI - 1922, İstanbul - Türkiye Sosyalist Fırkası?ndan ayrılmış tramvay işçilerince kurulmuştur. MÜSTAKİL SOSYALİST FIRKASI – 1922, İstanbul – Türkiye Sosyalist Fırkası?ndan ayrılmış tramvay işçilerince kurulmuştur. İKİNCİ GRUP (İkinci Müdafaa-i Hukuk Grubu) - 1922, Ankara - Yöneticiler: Erzurum Mebusu Hüseyin Avni (Ulaş), Mersin Mebusu Selahattin Köseoğlu İKİNCİ GRUP (İkinci Müdafaa-i Hukuk Grubu) – 1922, Ankara – Yöneticiler: Erzurum Mebusu Hüseyin Avni (Ulaş), Mersin Mebusu Selahattin Köseoğlu MUHAFAZA-İ MUKADDESAT CEMİYETİ - 1922, Erzurum - Kurucular: Erzurum Mebuslarından Raif ve Yeşilzade Salih Hocalar MUHAFAZA-İ MUKADDESAT CEMİYETİ – 1922, Erzurum – Kurucular: Erzurum Mebuslarından Raif ve Yeşilzade Salih Hocalar CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) - 1923 Ankara - 16.10.1981 tarihinde 2533 Sayılı Yasa ile kapatıldı. - Genel Başkan: Gazi Mustafa Kemal Paşa CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) – 1923 Ankara – 16.10.1981 tarihinde 2533 Sayılı Yasa ile kapatıldı. – Genel Başkan: Gazi Mustafa Kemal Paşa TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI - 1924, Ankara - Genel Başkan Kazım Karabekir Paşa TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI – 1924, Ankara – Genel Başkan Kazım Karabekir Paşa SERBEST CUMHURİYET FIRKASI - 1930, İstanbul - Genel Başkan Ali Fethi (Okyar) SERBEST CUMHURİYET FIRKASI – 1930, İstanbul – Genel Başkan Ali Fethi (Okyar) AHALİ CUMHURİYET FIRKASI - 1930, Adana - Genel Başkan Abdülkadir Kemali (Öğütçü) - Kurucu ve Yöneticiler: Ali Vehbi, Bekir Sıtkı, Mustafa Ziya, Çiftçi Hasan, Yedek S.Ali AHALİ CUMHURİYET FIRKASI – 1930, Adana – Genel Başkan Abdülkadir Kemali (Öğütçü) – Kurucu ve Yöneticiler: Ali Vehbi, Bekir Sıtkı, Mustafa Ziya, Çiftçi Hasan, Yedek S.Ali TÜRK CUMHURİYET AMELE VE ÇİFTÇİ PARTİSİ - 1930, Edirne - Kurucu: Mimar Mühendis Kazım TÜRK CUMHURİYET AMELE VE ÇİFTÇİ PARTİSİ – 1930, Edirne – Kurucu: Mimar Mühendis Kazım LAİK CUMHURİYETÇİ İŞÇİ VE ÇİFTÇİ FIRKASI - 1931, İstanbul - Kurucu: Arif Oruç LAİK CUMHURİYETÇİ İŞÇİ VE ÇİFTÇİ FIRKASI – 1931, İstanbul – Kurucu: Arif Oruç MİLLİ KALKINMA PARTİSİ (MKP) - 1945, İstanbul - Genel Başkan Nuri Demirdağ MİLLİ KALKINMA PARTİSİ (MKP) – 1945, İstanbul – Genel Başkan Nuri Demirdağ SOSYAL ADALET PARTİSİ - 1946, İstanbul - Genel Başkan Mürettif İhsan Temelveren SOSYAL ADALET PARTİSİ – 1946, İstanbul – Genel Başkan Mürettif İhsan Temelveren LİBERAL DEMOKRAT PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Kazım Demiraslan, Sabri Manyas, Abdülkadir Aytaç, M.Suphi Kula LİBERAL DEMOKRAT PARTİSİ – 1946, İstanbul – Kurucular: Kazım Demiraslan, Sabri Manyas, Abdülkadir Aytaç, M.Suphi Kula ÇİFTÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ - 1946, Bursa - Kurucular: Sıddık Sumer, İbrahim Öztürk, Şükrü Tokay ÇİFTÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ – 1946, Bursa – Kurucular: Sıddık Sumer, İbrahim Öztürk, Şükrü Tokay TÜRK SOSYAL DEMOKRAT PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Cemail Alpay, Sadık Acarlı, Mustafa Yıldız, Yakup Savaş TÜRK SOSYAL DEMOKRAT PARTİSİ – 1946, İstanbul – Kurucular: Cemail Alpay, Sadık Acarlı, Mustafa Yıldız, Yakup Savaş TÜRKİYE SOSYALİST PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Av.Esat Adil Müstecaplıoğlu, Macit Güçlü, İhsan Kabalıoğlu, Aziz Uçtay TÜRKİYE SOSYALİST PARTİSİ – 1946, İstanbul – Kurucular: Av.Esat Adil Müstecaplıoğlu, Macit Güçlü, İhsan Kabalıoğlu, Aziz Uçtay TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Sabit Şevki Şeren, Hüseyin Türkgeldi, Hasan Yaşatürk TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ – 1946, İstanbul – Kurucular: Sabit Şevki Şeren, Hüseyin Türkgeldi, Hasan Yaşatürk TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Av.Etem Ruhi Balkan, Selahattin Yorulmazoğlu, Mehmet Şükrü Sekban, Necmeddin Deliorman, İrfan Recep Nayal, Ali Esenkova, İbrahim Tokay TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ PARTİSİ – 1946, İstanbul – Kurucular: Av.Etem Ruhi Balkan, Selahattin Yorulmazoğlu, Mehmet Şükrü Sekban, Necmeddin Deliorman, İrfan Recep Nayal, Ali Esenkova, İbrahim Tokay TÜRKİYE SOSYALİST EMEKÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Dr.Şefik Hüsnü Deymer, Ragıp Vardar, Fuat Bilego, İstefo Papadopulos TÜRKİYE SOSYALİST EMEKÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ – 1946, İstanbul – Kurucular: Dr.Şefik Hüsnü Deymer, Ragıp Vardar, Fuat Bilego, İstefo Papadopulos YALNIZ VATAN İÇİN PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Gazeteci Yaşar Çimen, Adil Aktaç, Kaya Mutlu YALNIZ VATAN İÇİN PARTİSİ – 1946, İstanbul – Kurucular: Gazeteci Yaşar Çimen, Adil Aktaç, Kaya Mutlu ERGENEKON KÖYLÜ VE İŞÇİ PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Silindir Makinisti Arif Hikmet Adsız, Suat Uzer, Cahit Ateş, Adnan Dik. ERGENEKON KÖYLÜ VE İŞÇİ PARTİSİ – 1946, İstanbul – Kurucular: Silindir Makinisti Arif Hikmet Adsız, Suat Uzer, Cahit Ateş, Adnan Dik. ARITMA KORUMA PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Öğretmen Selçuk Köroğlu, Kemal Köymen, Halil Sümer ARITMA KORUMA PARTİSİ – 1946, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Öğretmen Selçuk Köroğlu, Kemal Köymen, Halil Sümer İSLAM KORUMA PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Necmi Hüneş, Mustafa Özbek, Siya Süer İSLAM KORUMA PARTİSİ – 1946, İstanbul – Kurucular: Necmi Hüneş, Mustafa Özbek, Siya Süer YURT GÖREV PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Abdülkadir Gönüllü, Abdullah Mursaloğlu, İhsan Akşehirli, Yahya Kurtulan, Feyzi Arslan Güven YURT GÖREV PARTİSİ – 1946, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Abdülkadir Gönüllü, Abdullah Mursaloğlu, İhsan Akşehirli, Yahya Kurtulan, Feyzi Arslan Güven DEMOKRAT PARTİ (DP) -7 Ocak 1946 - Kurucular: Celal Bayar, Prof.Fuad Köprülü, Refik Koraltan, Adnan Menderes DEMOKRAT PARTİ (DP) -7 Ocak 1946 – Kurucular: Celal Bayar, Prof.Fuad Köprülü, Refik Koraltan, Adnan Menderes İDEALİST PARTİSİ - 1947, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Hikmet Çankaya, Mahmut Özkan, Hulki Kurtkaya İDEALİST PARTİSİ – 1947, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Hikmet Çankaya, Mahmut Özkan, Hulki Kurtkaya TÜRK MUHAFAZAKAR PARTİSİ - 1947, İstanbul - Kurucular: Cevat Rifat Atilhan, Zekai Dik, Yekta Göreli TÜRK MUHAFAZAKAR PARTİSİ – 1947, İstanbul – Kurucular: Cevat Rifat Atilhan, Zekai Dik, Yekta Göreli TÜRKİYE YÜKSELME PARTİSİ - 1948, İstanbul - Kurucular: Ali Rıza Gizdeşir, Zeki Güken, Hüseyin Azmi Balcı, Mehmet Fars Berazioğlu, Sacide Şuvan, Nadide Öztürk, Halit Hünkar TÜRKİYE YÜKSELME PARTİSİ – 1948, İstanbul – Kurucular: Ali Rıza Gizdeşir, Zeki Güken, Hüseyin Azmi Balcı, Mehmet Fars Berazioğlu, Sacide Şuvan, Nadide Öztürk, Halit Hünkar MİLLET PARTİSİ - 1948, Ankara, 1953?de Mahkeme?ce kapatıldı - Genel Başkanlar: Hikmet Bayur, Enis Akaygen, Mustafa Kentli MİLLET PARTİSİ – 1948, Ankara, 1953?de Mahkeme?ce kapatıldı – Genel Başkanlar: Hikmet Bayur, Enis Akaygen, Mustafa Kentli ÖZ DEMOKRATLAR PARTİSİ - 1948, Afyonkarahisar - Kurucu ve Yöneticiler: Av.Halil Hilmi Bozca, Hüseyin Haşim Tiryakioğlu, Yusuf Mazhar Aren ÖZ DEMOKRATLAR PARTİSİ – 1948, Afyonkarahisar – Kurucu ve Yöneticiler: Av.Halil Hilmi Bozca, Hüseyin Haşim Tiryakioğlu, Yusuf Mazhar Aren SERBEST DEMOKRAT PARTİSİ - 1948, İzmir - Kurucu ve Yöneticiler: Nazmi Akat, Hulusi Tan, Cevdet Öktem, Ahmet Yenişehirli, Bedrettin Yazıcı, Hüseyin Yazgan, Cavit Ernişli SERBEST DEMOKRAT PARTİSİ – 1948, İzmir – Kurucu ve Yöneticiler: Nazmi Akat, Hulusi Tan, Cevdet Öktem, Ahmet Yenişehirli, Bedrettin Yazıcı, Hüseyin Yazgan, Cavit Ernişli MÜSTAKİL TÜRK SOSYALİST PARTİSİ - 1948, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Muharrir Arif Oruç, Nedim Celal Çelebi, Nureddin Kırlı, İbrahim Vefik Belendir MÜSTAKİL TÜRK SOSYALİST PARTİSİ – 1948, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Muharrir Arif Oruç, Nedim Celal Çelebi, Nureddin Kırlı, İbrahim Vefik Belendir TOPRAK, EMLAK VE SERBEST TEŞEBBÜS PARTİSİ - 1949, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Süreyya İlmen Paşa, Asaf İlbay, Dr.Ruşeni Barkın, Zühtü Bilimer, Sabri Sonar, Osman Nuri Gürler, Asım Günç TOPRAK, EMLAK VE SERBEST TEŞEBBÜS PARTİSİ – 1949, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Süreyya İlmen Paşa, Asaf İlbay, Dr.Ruşeni Barkın, Zühtü Bilimer, Sabri Sonar, Osman Nuri Gürler, Asım Günç MÜSTAKİLLER BİRLİĞİ - 1950, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: İsmail Hami Danişment, Hazım Dağlı, Fuat Demiroğlu, Akif Erdemgil, Hüsnü Emir Erkilet MÜSTAKİLLER BİRLİĞİ – 1950, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: İsmail Hami Danişment, Hazım Dağlı, Fuat Demiroğlu, Akif Erdemgil, Hüsnü Emir Erkilet ÇALIŞMA PARTİSİ - 1950, Ankara - Kurucu ve Yöneticiler: Av.Cevat Mimaroğlu, Ömer Fahri Ünsal, Bedrettin Örtensoy, Mehmet Emin Özdemir ÇALIŞMA PARTİSİ – 1950, Ankara – Kurucu ve Yöneticiler: Av.Cevat Mimaroğlu, Ömer Fahri Ünsal, Bedrettin Örtensoy, Mehmet Emin Özdemir LİBERAL KÖYLÜ PARTİSİ - 1950, İstanbul - Kurucular: Ruhan Abdüssemat, Prof.Dr.Lütfi Aksu, Abdülkadir Can, Asım Çetinalp, Akif Erdemgil LİBERAL KÖYLÜ PARTİSİ – 1950, İstanbul – Kurucular: Ruhan Abdüssemat, Prof.Dr.Lütfi Aksu, Abdülkadir Can, Asım Çetinalp, Akif Erdemgil DEMOKRAT İŞÇİ PARTİSİ - 1950, İstanbul - Kurucular: Av.Dr.Orhan Asal, Üzeyir Kuran, Nizamettin Yalçınyuva, Rıza Durak, Yusuf Arslan, Mehmet Dizman DEMOKRAT İŞÇİ PARTİSİ – 1950, İstanbul – Kurucular: Av.Dr.Orhan Asal, Üzeyir Kuran, Nizamettin Yalçınyuva, Rıza Durak, Yusuf Arslan, Mehmet Dizman BAĞIMSIZLAR SİYASİ DERNEĞİ - 1950, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Op.Dr.Cafer Tayyar Kankat, Vecdi Vojbanoğlu, Latif Dinçbaş, BAĞIMSIZLAR SİYASİ DERNEĞİ – 1950, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Op.Dr.Cafer Tayyar Kankat, Vecdi Vojbanoğlu, Latif Dinçbaş, İSLAM DEMOKRAT PARTİSİ - 1951, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Cevat Rıfat Atilhan, Zühtü Bilimer, Kerim İnan, Hakkı Sadık Azarlı, Hamit Tekinsoy İSLAM DEMOKRAT PARTİSİ – 1951, İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Cevat Rıfat Atilhan, Zühtü Bilimer, Kerim İnan, Hakkı Sadık Azarlı, Hamit Tekinsoy TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ - 1952, Ankara, 1958?de CMP ile birleşti - Kurucu ve Yöneticiler: Ord.Prof.Ethem Menemencioğlu, Prof.Remzi Oğuz Arık, Tahsin Demiral TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ – 1952, Ankara, 1958?de CMP ile birleşti – Kurucu ve Yöneticiler: Ord.Prof.Ethem Menemencioğlu, Prof.Remzi Oğuz Arık, Tahsin Demiral HÜRRİYET PARTİSİ - 1955, Ankara, 1958?de kendisini fesh etti - Kurucu ve Yöneticiler: Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Prof.Turan Güneş, İbrahim Öktem, HÜRRİYET PARTİSİ – 1955, Ankara, 1958?de kendisini fesh etti – Kurucu ve Yöneticiler: Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Prof.Turan Güneş, İbrahim Öktem, CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ - 1954, Ankara, 1958?de CKMP oldu - Genel Başkan: Osman Bölükbaşı CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ – 1954, Ankara, 1958?de CKMP oldu – Genel Başkan: Osman Bölükbaşı VATAN PARTİSİ - 1954, İstanbul - Genel Başkan: Hikmet Kıvılcımlı VATAN PARTİSİ – 1954, İstanbul – Genel Başkan: Hikmet Kıvılcımlı CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PARTİSİ (CKMP) - 16 Ekim 1958 ? 9 Şubat 1969 - Genel Başkanı Osman Bölükbaşı CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PARTİSİ (CKMP) – 16 Ekim 1958 ? 9 Şubat 1969 – Genel Başkanı Osman Bölükbaşı MEMLEKETÇİ SERBEST PARTİ - 1961, Ankara -1963?te inhisar etti - Kurucular: Esat Çağa, Enver Adakan MEMLEKETÇİ SERBEST PARTİ – 1961, Ankara -1963?te inhisar etti – Kurucular: Esat Çağa, Enver Adakan MEMLEKETÇİ CUMHURİYET PARTİSİ - 1961, Ankara MEMLEKETÇİ CUMHURİYET PARTİSİ – 1961, Ankara CUMHURİYETÇİ MESLEKİ ISLAHAT PARTİSİ - 1961, Ankara CUMHURİYETÇİ MESLEKİ ISLAHAT PARTİSİ – 1961, Ankara ÇALIŞMA PARTİSİ - 1961, Ankara ÇALIŞMA PARTİSİ – 1961, Ankara MUTEDİL LİBERAL PARTİ -1961 MUTEDİL LİBERAL PARTİ -1961 DÜSTUR PARTİSİ - 1961 DÜSTUR PARTİSİ – 1961 ADALET PARTİSİ (AP) - 1961, Ankara - Yöneticiler: Genel Başkanlar: Ragıp Gümüşpala, Saadettin Bilgiç (vekil), Süleyman Demirel ADALET PARTİSİ (AP) – 1961, Ankara – Yöneticiler: Genel Başkanlar: Ragıp Gümüşpala, Saadettin Bilgiç (vekil), Süleyman Demirel YENİ TÜRKİYE PARTİSİ - 1961, Ankara - Kurucular: Ekrem Alican (Genel Başkan), Prof.Cahit Talas, Prof.Aydın Yalçın, Hikmet Belbez, İrfan Aksu, Raif Aybar, Hasan Kangal, Sırrı Öktem, Dr.Esat Eğilmez YENİ TÜRKİYE PARTİSİ – 1961, Ankara – Kurucular: Ekrem Alican (Genel Başkan), Prof.Cahit Talas, Prof.Aydın Yalçın, Hikmet Belbez, İrfan Aksu, Raif Aybar, Hasan Kangal, Sırrı Öktem, Dr.Esat Eğilmez TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP) - 13.02.1961 - Kurucular: Avni Erakalın (Genel Başkan), İbrahim Güzelce, Şaban Yıldız (sonra Genel Başkan), Kemal Nebioğlu, Rıza Kaus, Kemal Türkler TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP) – 13.02.1961 – Kurucular: Avni Erakalın (Genel Başkan), İbrahim Güzelce, Şaban Yıldız (sonra Genel Başkan), Kemal Nebioğlu, Rıza Kaus, Kemal Türkler SOSYAL DEMOKRAT PARTİ - 1961, Ankara -1963 - Genel Başkan: Alaattin Tiritoğlu, Sıtkı Ulay - Genel Sekreter: Minnetullah Haydaroğlu SOSYAL DEMOKRAT PARTİ – 1961, Ankara -1963 – Genel Başkan: Alaattin Tiritoğlu, Sıtkı Ulay – Genel Sekreter: Minnetullah Haydaroğlu MİLLET PARTİSİ - 1962, Ankara - Genel Başkan: Osman Bölükbaşı MİLLET PARTİSİ – 1962, Ankara – Genel Başkan: Osman Bölükbaşı DEMOKRAT PARTİ - 1962, Ankara -1964 - Genel Başkan: Fuat Köprülü DEMOKRAT PARTİ – 1962, Ankara -1964 – Genel Başkan: Fuat Köprülü BİRLİK PARTİSİ -TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ - 1966, Ankara - Genel Başkan: Hüseyin Balan, 1966-1969, Mustafa Timisi (1969-1980) BİRLİK PARTİSİ -TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ – 1966, Ankara – Genel Başkan: Hüseyin Balan, 1966-1969, Mustafa Timisi (1969-1980) GÜVEN PARTİSİ - 12.5.1967, Ankara - 17.1.1971?de ad değiştirdi, Milli Güven Partisi oldu. - Kurucu ve Yöneticiler: Turhan Feyzioğlu (Genel Başkan), Orhan Öztrak, Ferit Melen GÜVEN PARTİSİ – 12.5.1967, Ankara – 17.1.1971?de ad değiştirdi, Milli Güven Partisi oldu. – Kurucu ve Yöneticiler: Turhan Feyzioğlu (Genel Başkan), Orhan Öztrak, Ferit Melen MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) - 9 Şubat 1969 - Genel Başkanı Osman Bölükbaşı MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) – 9 Şubat 1969 – Genel Başkanı Osman Bölükbaşı DEMOKRATİK PARTİ - 1970, Ankara - Kurucular: Ferruh Bozbeyli (Genel Başkan), Saadettin Bilgiç, Faruk Sükan, Mehmet Turgut, Yüksel Menderes DEMOKRATİK PARTİ – 1970, Ankara – Kurucular: Ferruh Bozbeyli (Genel Başkan), Saadettin Bilgiç, Faruk Sükan, Mehmet Turgut, Yüksel Menderes CUMHURİYETÇİ PARTİ - 1972, Ankara - Kurucular: Kemal Satır (Genel Başkan) CUMHURİYETÇİ PARTİ – 1972, Ankara – Kurucular: Kemal Satır (Genel Başkan) MİLLİ SELAMET PARTİSİ - 11.10.1972 Kurucular: Süleyman Arif Emre (Genel Başkan), Hüsamettin Akmumcu, Hasan Aksay, Şener Battal, Necmettin Erbakan MİLLİ SELAMET PARTİSİ – 11.10.1972 Kurucular: Süleyman Arif Emre (Genel Başkan), Hüsamettin Akmumcu, Hasan Aksay, Şener Battal, Necmettin Erbakan TÜRKİYE ULUSAL KADINLAR PARTİSİ - 17.111972, İstanbul - 16.10.1981 - Genel Başkan: Mübeccel Göktuna TÜRKİYE ULUSAL KADINLAR PARTİSİ – 17.111972, İstanbul – 16.10.1981 – Genel Başkan: Mübeccel Göktuna CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ - 1973, Ankara - Genel Başkan: Turhan Feyzioğlu CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ – 1973, Ankara – Genel Başkan: Turhan Feyzioğlu TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ (TSİP) - Kuruluş tarihi: 03.01.1993 - Genel Başkan: Mehmet Sümbül TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ (TSİP) – Kuruluş tarihi: 03.01.1993 – Genel Başkan: Mehmet Sümbül VATAN PARTİSİ - 21.1.1975, İstanbul -16.10.1981 - Kurucular: Emine Kıvılcımlı, Ahmet Cansızoğlu, Arif Şimşek, Ayberk Çölok VATAN PARTİSİ – 21.1.1975, İstanbul -16.10.1981 – Kurucular: Emine Kıvılcımlı, Ahmet Cansızoğlu, Arif Şimşek, Ayberk Çölok TÜRKİYE EMEKÇİ PARTİSİ - 12.2.1975 Genel Başkan: Mihri Belli TÜRKİYE EMEKÇİ PARTİSİ – 12.2.1975 Genel Başkan: Mihri Belli TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP) -16.10.1981 - Genel Başkan: Behice Boran TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP) -16.10.1981 – Genel Başkan: Behice Boran SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ - 30.5.1975 - Kurucu Genel Başkan: Mehmet Ali Aybar SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ – 30.5.1975 – Kurucu Genel Başkan: Mehmet Ali Aybar NİZAM PARTİSİ - 14.1.1977, Ankara - Genel Başkan: Hüsamettin Akmumcu, Abdülkerim Doğru NİZAM PARTİSİ – 14.1.1977, Ankara – Genel Başkan: Hüsamettin Akmumcu, Abdülkerim Doğru TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ - 30.1.1978 - Genel Başkan: Doğu Perinçek TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ – 30.1.1978 – Genel Başkan: Doğu Perinçek SOSYALİST VATAN PARTİSİ - 28.08.1979 - Genel Başkan: M.Özler SOSYALİST VATAN PARTİSİ – 28.08.1979 – Genel Başkan: M.Özler CUMHURİYETÇİ MUHAFAZAKAR PARTİ - 1983, Ankara - Genel Başkan: Mehmet Pamak. CUMHURİYETÇİ MUHAFAZAKAR PARTİ – 1983, Ankara – Genel Başkan: Mehmet Pamak. MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ (MDP) - 16.5.1983 - Genel Başkan: Turgut Sunalp MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ (MDP) – 16.5.1983 – Genel Başkan: Turgut Sunalp BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ - 20.5.1983 - Kurucular: Hüsamettin Cindoruk, Vehbi Parlar, Necip Güngör Kısaparmak, Orhan Keçeli, Berkan Yaşar, Mustafa Demir. BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ – 20.5.1983 – Kurucular: Hüsamettin Cindoruk, Vehbi Parlar, Necip Güngör Kısaparmak, Orhan Keçeli, Berkan Yaşar, Mustafa Demir. ANAVATAN PARTİSİ (ANAVATAN) - 20.5.1983, Ankara - Genel Başkan: Turgut Özal ANAVATAN PARTİSİ (ANAVATAN) – 20.5.1983, Ankara – Genel Başkan: Turgut Özal HALKÇI PARTİ - 25.5.1983 - Genel Başkan: Aydın Güven Gürkan HALKÇI PARTİ – 25.5.1983 – Genel Başkan: Aydın Güven Gürkan SOSYAL DEMOKRASİ PARTİSİ (SODEP) - 6.6.1983, Ankara - Genel Başkan: Erdal İnönü SOSYAL DEMOKRASİ PARTİSİ (SODEP) – 6.6.1983, Ankara – Genel Başkan: Erdal İnönü DOĞRU YOL PARTİSİ (DYP) - 23.6.1983 - Genel Başkan: Ahmet Nusret Tuna DOĞRU YOL PARTİSİ (DYP) – 23.6.1983 – Genel Başkan: Ahmet Nusret Tuna MUHAFAZAKAR PARTİ - 7.7.1983 - Genel Başkan: Mehmet Pamak MUHAFAZAKAR PARTİ – 7.7.1983 – Genel Başkan: Mehmet Pamak REFAH PARTİSİ (RP) - 19.7.1983 - Genel Başkan: Ali Türkmen, REFAH PARTİSİ (RP) – 19.7.1983 – Genel Başkan: Ali Türkmen, ISLAHATÇI DEMOKRASİ PARTİSİ (IDP) - 21.3.1984 - Genel Başkan: Aykut Edibali ISLAHATÇI DEMOKRASİ PARTİSİ (IDP) – 21.3.1984 – Genel Başkan: Aykut Edibali SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ (SHP) - 3.11.1985 - Genel Başkan: Erdal İnönü SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ (SHP) – 3.11.1985 – Genel Başkan: Erdal İnönü DEMOKRATİK SOL PARTİ (DSP) - 14.11.1985- - Genel Başkanı Bülent Ecevit. DEMOKRATİK SOL PARTİ (DSP) – 14.11.1985- – Genel Başkanı Bülent Ecevit. MİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ (MÇP) - 30.11.1985 MİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ (MÇP) – 30.11.1985 SOSYALİST PARTİ - 1.2.1988 - Genel Başkan: Doğu Perinçek SOSYALİST PARTİ – 1.2.1988 – Genel Başkan: Doğu Perinçek CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ (CDGP) - 9.6.1989 - Genel Başkan: Gökhan Evliyaoğlu CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ (CDGP) – 9.6.1989 – Genel Başkan: Gökhan Evliyaoğlu DEMOKRAT MERKEZ PARTİSİ (DMP) - 17.5.1990 - Kurucu Genel Başkanı: Bedrettin Dalan DEMOKRAT MERKEZ PARTİSİ (DMP) – 17.5.1990 – Kurucu Genel Başkanı: Bedrettin Dalan HALKIN EMEK PARTİSİ (HEP) - 7.6.1990 - Genel Başkan: Ahmet Türk HALKIN EMEK PARTİSİ (HEP) – 7.6.1990 – Genel Başkan: Ahmet Türk DİRİLİŞ PARTİSİ - 20.6.1990 - Genel Başkan: A. Sezai Karakoç DİRİLİŞ PARTİSİ – 20.6.1990 – Genel Başkan: A. Sezai Karakoç BÜYÜK ANADOLU PARTİSİ - 15.1.1991 - Genel Başkanı: Zeki Çeliker BÜYÜK ANADOLU PARTİSİ – 15.1.1991 – Genel Başkanı: Zeki Çeliker SOSYALİST BİRLİK PARTİSİ (SBP) - 15.1.1991 - Genel Başkan: Sadun Aren SOSYALİST BİRLİK PARTİSİ (SBP) – 15.1.1991 – Genel Başkan: Sadun Aren İŞÇİ PARTİSİ (İP) - 2.3.1992 - Genel Başkan: Doğu Perinçek İŞÇİ PARTİSİ (İP) – 2.3.1992 – Genel Başkan: Doğu Perinçek SOSYALİST TÜRKİYE PARTİSİ - 6.11.1992 - Genel Başkan: Ali Önder Öndeş SOSYALİST TÜRKİYE PARTİSİ – 6.11.1992 – Genel Başkan: Ali Önder Öndeş MİLLET PARTİSİ (MP) - 23.11.1992 -Genel Başkan: Aykut Edibali MİLLET PARTİSİ (MP) – 23.11.1992 -Genel Başkan: Aykut Edibali GENÇ PARTİ - 10 Temmuz 2002 - Genel Başkan: Cem Uzan. GENÇ PARTİ – 10 Temmuz 2002 – Genel Başkan: Cem Uzan. BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) - 29.1.1993 - Genel Başkan: Muhsin Yazıcıoğlu BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) – 29.1.1993 – Genel Başkan: Muhsin Yazıcıoğlu DEMOKRASİ PARTİSİ (DEP) - 7.5.1993 - Genel Başkan: Hatip Dicle DEMOKRASİ PARTİSİ (DEP) – 7.5.1993 – Genel Başkan: Hatip Dicle BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ (BDP) - 21.5.1993 - Genel Başkan: Aydın Menderes BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ (BDP) – 21.5.1993 – Genel Başkan: Aydın Menderes YENİ PARTİ (YP) - 7.10.1993 - Genel Başkan: Yusuf Bozkurt Özal YENİ PARTİ (YP) – 7.10.1993 – Genel Başkan: Yusuf Bozkurt Özal ANAYOL PARTİSİ - 5.5.1994 - Genel Başkanı: Gürcan Başer ANAYOL PARTİSİ – 5.5.1994 – Genel Başkanı: Gürcan Başer HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ (HADEP) - 11.5.1994 - Genel Başkanı Murat Bozlak HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ (HADEP) – 11.5.1994 – Genel Başkanı Murat Bozlak LİBERAL DEMOKRAT PARTİ (LDP) - 26.7.1994 - Genel Başkanı Besim Tibuk LİBERAL DEMOKRAT PARTİ (LDP) – 26.7.1994 – Genel Başkanı Besim Tibuk YENİ DEMOKRASİ HAREKETİ - 22.12.1994 - Kurucu Genel Başkanı: Cem Boyner YENİ DEMOKRASİ HAREKETİ – 22.12.1994 – Kurucu Genel Başkanı: Cem Boyner DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ - 25.04.1997 - Genel Başkan: Şevket Doğan Tarkan DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ – 25.04.1997 – Genel Başkan: Şevket Doğan Tarkan ÖZGÜRLÜK ve DAYANIŞMA PARTİSİ (ÖDP) - 22.1.1996 - Genel Başkanı Ufuk Uras ÖZGÜRLÜK ve DAYANIŞMA PARTİSİ (ÖDP) – 22.1.1996 – Genel Başkanı Ufuk Uras DEMOKRASİ ve BARIŞ PARTİSİ - 11.3.1996 - Genel Başkan: Yılmaz Çamlıbel DEMOKRASİ ve BARIŞ PARTİSİ – 11.3.1996 – Genel Başkan: Yılmaz Çamlıbel EMEK PARTİSİ - 27.3.1996 - Genel Başkan: Levent Tüzel EMEK PARTİSİ – 27.3.1996 – Genel Başkan: Levent Tüzel EMEĞİN PARTİSİ (EMEP) - 26.11.1996 - Genel Başkan: Levent Tüzel EMEĞİN PARTİSİ (EMEP) – 26.11.1996 – Genel Başkan: Levent Tüzel BARIŞ PARTİSİ - 11.12.1996 - Genel Başkan Ali Haydar Veziroğlu BARIŞ PARTİSİ – 11.12.1996 – Genel Başkan Ali Haydar Veziroğlu DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ (DTP) - 7.1.1997 - Genel Başkan: Yaşar Okuyan DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ (DTP) – 7.1.1997 – Genel Başkan: Yaşar Okuyan FAZİLET PARTİSİ (FP) - 17.12.1997 - Genel Başkan: Recai Kutan FAZİLET PARTİSİ (FP) – 17.12.1997 – Genel Başkan: Recai Kutan DEMOKRATİK HALK PARTİSİ (DEHAP) - 8.8.1998 - Genel Başkan: Tuncer Bakırhan DEMOKRATİK HALK PARTİSİ (DEHAP) – 8.8.1998 – Genel Başkan: Tuncer Bakırhan ULUSAL BİRLİK PARTİSİ (UBP) - 24.10.1998 - Genel Başkan: Fehmi Kural ULUSAL BİRLİK PARTİSİ (UBP) – 24.10.1998 – Genel Başkan: Fehmi Kural DEMOKRAT HALK PARTİSİ (DHP) - Kurucu Genel Başkan: Mahmut İhsan Özgen DEMOKRAT HALK PARTİSİ (DHP) – Kurucu Genel Başkan: Mahmut İhsan Özgen SOSYALİST DEMOKRASİ PARTİSİ (SDP) - Genel Başkan: Filiz Koçali SOSYALİST DEMOKRASİ PARTİSİ (SDP) – Genel Başkan: Filiz Koçali SAADET PARTİSİ - 20.07.2001 - Genel Başkan: Recai Kutan SAADET PARTİSİ – 20.07.2001 – Genel Başkan: Recai Kutan ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) - 14.08.2001 - Genel Başkan: Recep Tayyip Erdoğan ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) – 14.08.2001 – Genel Başkan: Recep Tayyip Erdoğan LİDER TÜRKİYE PARTİSİ (LTP) - 03.09.2001 - Genel Başkan: Mustafa Özman LİDER TÜRKİYE PARTİSİ (LTP) – 03.09.2001 – Genel Başkan: Mustafa Özman BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ (BTP) - 25 Eylül 2001 - Genel Başkan: Prof. Dr. Haydar Baş BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ (BTP) – 25 Eylül 2001 – Genel Başkan: Prof. Dr. Haydar Baş TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (TKP) - 11 Kasım 2001 - Genel Başkan: Aydemir Güler TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (TKP) – 11 Kasım 2001 – Genel Başkan: Aydemir Güler TOPLUMCU DEMOKRATİK PARTİ (TDP) - 28 Ocak 2002 - Genel Başkan: Sema Pişkinsüt TOPLUMCU DEMOKRATİK PARTİ (TDP) – 28 Ocak 2002 – Genel Başkan: Sema Pişkinsüt HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ (HAK-PAR) - 11 Şubat 2002 - Genel Başkan: Abdülmelik Fırat HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ (HAK-PAR) – 11 Şubat 2002 – Genel Başkan: Abdülmelik Fırat YURT PARTİSİ (YP) - 14 Mart 2002 - Genel Başkan: Saadettin Tantan YURT PARTİSİ (YP) – 14 Mart 2002 – Genel Başkan: Saadettin Tantan SOSYALDEMOKRAT HALK PARTİSİ (SHP) - 24 Mayıs 2002 - Genel Başkan: Murat Karayalçın SOSYALDEMOKRAT HALK PARTİSİ (SHP) – 24 Mayıs 2002 – Genel Başkan: Murat Karayalçın DEMOKRATİK TOPLUM PARTİSİ (DTP) - 9 Kasım 2005 - Genel Başkan: Ahmet Türk. DEMOKRATİK TOPLUM PARTİSİ (DTP) – 9 Kasım 2005 – Genel Başkan: Ahmet Türk. YENİ TÜRKİYE PARTİSİ (YTP) - 22 Temmuz 2002 - Genel Başkan: İsmail Cem YENİ TÜRKİYE PARTİSİ (YTP) – 22 Temmuz 2002 – Genel Başkan: İsmail Cem BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ (BCP) - 24 Temmuz 2002 - Genel Başkan: Sina Akşin BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ (BCP) – 24 Temmuz 2002 – Genel Başkan: Sina Akşin ÖZGÜR TOPLUM PARTİSİ - 6 Haziran 2003 - Genel Başkan: Ahmet Turan Demir ÖZGÜR TOPLUM PARTİSİ – 6 Haziran 2003 – Genel Başkan: Ahmet Turan Demir TÜRKİYE PARTİSİ - 23 Şubat 2004 - Kurucu Genel Başkan: Tekin Enerem TÜRKİYE PARTİSİ – 23 Şubat 2004 – Kurucu Genel Başkan: Tekin Enerem HALKIN YÜKSELİŞİ PARTİSİ (HYP) - Genel Başkan: Yaşar Nuri Öztürk HALKIN YÜKSELİŞİ PARTİSİ (HYP) – Genel Başkan: Yaşar Nuri Öztürk HÜRRİYET VE DEĞİŞİM PARTİSİ (HÜR PARTİ) - Genel Başkan: Yaşar Okuyan HÜRRİYET VE DEĞİŞİM PARTİSİ (HÜR PARTİ) – Genel Başkan: Yaşar Okuyan MÜDAFAA-İ HUKUK HAREKETİ PARTİSİ - Genel Başkan: Kadir Kartal MÜDAFAA-İ HUKUK HAREKETİ PARTİSİ – Genel Başkan: Kadir Kartal VATANSEVERLER PARTİSİ (VP) - Kuruluş tarihi: 5 mart 2007 - Genel Başkan: Mehmet Refik Yücel VATANSEVERLER PARTİSİ (VP) – Kuruluş tarihi: 5 mart 2007 – Genel Başkan: Mehmet Refik Yücel YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ - 18 Nisan 2007 YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ – 18 Nisan 2007