Çin yeni kuantum bilgisayar yazılımı “isQ-Core’u tanıttı

Çin yeni kuantum bilgisayar yazılımı “isQ-Core’u tanıttı Çin, kuantum bilgisayarları için yeni bir programlama yazılımını, “isQ-Core” adı altında ilgililere açıkladı ve ülkenin süper iletken kuantum bilgisayar donanım platformunda ilgililerin görüşüne sundu. …

Çin yeni kuantum bilgisayar yazılımı “isQ-Core’u tanıttı Çin, kuantum bilgisayarları için yeni bir programlama yazılımını, “isQ-Core” adı altında ilgililere açıkladı ve ülkenin süper iletken kuantum bilgisayar donanım platformunda ilgililerin görüşüne sundu. Esas tasarlayıcı ve geliştirici olan Çin Bilim Akademisi Yazılım Enstitüsü, bu olgunun, Çin kuantum bilgisayarları donanım ile yazılım bileşiminde önemli bir ilerleme kaydedilmiş olma anlamı taşıdığını öne sürüyor. Adı geçen enstitünün verilerine göre isQ-Core yazılımı; basitliği, rahat kullanılabilirliği, yüksek etkinliği, kolay adaptasyon kabiliyeti ve yüksek güvenilirliği ile göze çarpıyor. Çin Bilim Akademisi Yazılım Enstitüsü, bilim insanlarının isQ-Core yazılımının desteğinden, kuantum bilgisayarlarına ilişkin kuramsal araştırmalar ve uygulama olanakları bağlamında yararlanabileceklerini açıkladı. Çin, son yıllarda ortaya çıkardığı “Jiuzhang”, “Zuchongzhi” ve “Zuchongzhi 2” ile kuantum bilgisayarları alanında çok hızlı bir gelişme çizgisine ulaştı. Kuantum bilgisayarları yazılımı da tıpkı sıradan bilgisayarlar gibi, işletilmek ve uygulamaya konmak için donanım cihazına ve kullanıcı için bir alana/yüzeye ihtiyaç gösteriyor. Araştırmacılar, isQ-Core yazılımını Çin Bilim Akademisi’nin kuantum bilgisayar-bulut-platformuna uyguladılar. Söz konusu platformun şu an için Çin’in en büyük donanımı olduğu biliniyor.