Berkosan’da denetçi tescili

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş’nin denetçi firması tescil edildi. …

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş’nin denetçi firması tescil edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimizin 30.06.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş’nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil, ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.” bilgisi verildi.